Ledelse af Seniorer


Er seniorpolitik en varm kartoffel hos Jer – er Jeres ledere klædt på til fremtidens demografi?


Erhvervslivet har erkendt at afklarede og motiverede medarbejdere bidrager til en positiv bundlinje, det er også erkendt, at vi har forskellige faser og behov alt efter, hvor vi er i livet. Søren Kierkegaard skrev således "livet leves forlæns men forstås baglæns"


Søren Kierkegaards ord giver rigtig god mening, når vi hører de yngre ledere sige "jeg forstår ikke helt seniorernes verden". Mange ledere føler sig derfor dårligt klædt på til at tage en MUS eller Senior Samtale. En samtale som kan give seniorerne klarhed og retning i sidste del af deres karriere, til stor gavn og udbytte for både virksomheden og seniorerne.


Udover den åbenlyse CSR værdi, så er mange ledere ikke opmærksomme på den store værdi der ligger at forstå og italesætte, hvad der sker i seniorenes verden. Seneste undersøgelser viser at næsten 40 % af seniorerne forlader arbejdsmarkedet ufrivilligt. Årsagen er oftest dårlig ledelse, manglende forståelse og/eller for meget arbejdspres – og det påvirker bestemt ikke bundlinjen positivt!


Fakta er at hele 94% af seniorerne ikke har fået tilbudt en "Senior Samtale" - tilhører jeres seniorer en del af den gruppe.


Foredraget er et spændende 2 timers inhouse foredrag, hvor vi bringer Klarhed og Retning for Jeres ledere. Formålet med foredraget er at gør Jeres ledere endnu bedre til at håndtere seniorerne - til gavn for både ledere, seniorerne og virksomhedens bundlinje.